Praktijk voor holistische geneeskunde
Pro Sanum

Global Diagnostics

Voor aanvullende diagnostiek maak ik in mijn praktijk o.a. gebruik van het Global Diagnostics systeem. Het Global Diagnostics systeem is zeer geschikt voor het opsporen van de functionele verstoringen van organen en orgaansystemen in het lichaam en de oorzaken die geleid hebben tot deze verstoringen..

Het Global Diagnostics systeem is ontwikkeld door de  Duitse fysicus Dr. Kiontke die tevens de Vitalfeld Technologie heeft ontwikkeld. Global Diagnostics wordt gemaakt door de firma Vitatec die gevestigd is in Zwitserland

Global Diagnostics is een biofysisch meetsysteem, waarbij tijdens de meting een hoog aantal zwakke elektromagnetische impulsen door iemand worden gezonden en vervolgens gemeten wordt wat de reactie van het lichaam is op deze signalen. Het systeem geeft vervolgens weer welke onderdelen in het lichaam een verstoorde functie vertonen en door welke oorzaken en bijdragen deze verstoringen zijn veroorzaakt.

Global Diagnostics maakt ook mogelijk om de resultaten van de ingezette behandeling te kunnen beoordelen; het laat zien of er al of niet verbeteringen zijn opgetreden t.a.v. de vorige meting.

Tevens kan met het systeem korte behandelingen worden uitgevoerd voor snel herstel van balans.