Praktijk voor holistische geneeskunde
Pro Sanum

Missie en visie

Ons lichaam is een heel wonderlijk en complex levend organisme bestaand uit ongeveer 65.000.000.000.000 cellen. Niet alleen ons lichaam als geheel is een wonderlijk schepsel, maar ook elke lichaamscel. Elke lichaamscel bevat naast een kern met het erfelijk materiaal vele celorganellen welke binnen de cel vele functies uitoefenen, zoals het maken van eiwitten en maken van energie voor iedere activiteit. Elke cel is een complex levend organisme, waarin zich alle functies afspelen nodig zijn om als organisme te (over)leven. Om een beeld te krijgen hoe complex een cel is moet U bedenken dat geschat wordt dat in de cel zo’n 10.000 biochemische reacties per minuut plaatsvinden. Voor het goed functioneren heeft elke lichaamscel de juiste voedingsstoffen (inclusief zuurstof) nodig. Daarnaast moet de cel al zijn afvalstoffen kwijt kunnen om zichzelf niet te vergiftigen. De benodigde voedingsstoffen kunnen via verschillende soorten kanaaltjes in de membraan in de cel komen. Via dit soort kanaaltjes kunnen ook de afvalstoffen uit de cel worden afgevoerd. Op deze membraan, dat niet alleen een omhulsel van de cel is, bevinden zich tevens vele soorten antennetjes (receptoren). Met deze antennetjes kan de cel o.a. communiceren met de buitenwereld. Cel tot cel communicatie is belangrijk om als cellen en organen met elkaar te kunnen samenwerken. 

In mijn visie bevindt er zich in elk mens een eigen innerlijke dokter. Deze eigen innerlijke dokter is vaak heel goed in staat om de onbalans en/of schade die is ontstaan in het lichaam zelf te herstellen. Maar door allerlei factoren kan het voorkomen dat de eigen innerlijke dokter zijn werk niet meer goed kan uitvoeren. Gevolg hiervan kan een verlies aan energie en functie zijn of een chronische ziekte of zelfs een acuut ontstane ziekte die levensbedreigend kan zijn. Ik zie het als mijn doel om de factoren op te sporen die het werk van de eigen innerlijke dokter belemmeren om deze vervolgens te verminderen of te elimineren. Daarnaast is het mijn doel de eigen innerlijke dokter de hulp aan te bieden die het nodig heeft om zijn volledige functie te herstellen door bijvoorbeeld het toedienen van extra natuurlijke voedingsstoffen of extra bio-energie.