Praktijk voor holistische geneeskunde
Pro Sanum

Psycho-somatische geneeskunde

In de psycho-somatische geneeskunde worden het optreden van een aantal fysieke gezondheidsklachten verklaard door het optreden van problemen met het verwerken en omgaan met van stressvolle gebeurtenissen in iemand zijn leven. Het niet goed kunnen verwerken van en omgaan met stressvolle situaties leidt tot functionele stoornissen in het lichaam. Deze functionele stoornissen uiten zich vaak in problemen met het bewegingsapparaat, spijsvertering, zintuigen en slaap.

De psyche ook wel de geest heeft een grote invloed op het functioneren van het lichaam. In feite zijn beide samen een functionele eenheid die ons helpen om te (over)leven. Onze psyche kan dan ook worden gezien als de software met uitvoeringssystemen en ons lichaam als de hardware. Onze psyche bevat dan ook ‘programma’s’ die leiden tot patronen hoe wij in het leven reageren op allerlei  situaties zodanig dat het overleven gewaarborgd is. Onze hersenen bevatten aantal ‘key areas’ die hierbij betrokken zijn en mogelijk maken dat de uitvoer van de programma’s door worden gegeven aan ons autonome zenuwstelsel (AZSl). Het AZS kan dan de juiste actie kan ondernemen om ofwel te vechten of te vluchten ofwel te zorgen dat we kunnen herstellen en ons kunnen voeden.

Ook het hormonaalstelsel en dan in bijzonder de bijnieren en hypofyse (hypofyse-bijnier-as) zijn als tweede grote regulatie systeem hierbij betrokken.

Op al deze niveaus kunnen verstoringen optreden die tot gezondheidsklachten op zowel fysiek als mentaal-emotioneel niveau.

De PsychoSomatische Energetik (PSE) behandelt de problemen die zich gevormd hebben in de programmering in het onderbewuste van de psyche. Deze problemen zijn ontstaan bij de persoon in zijn leven of in het leven van zijn (voor)ouders door het niet goed verwerken van traumatische gebeurtenissen.

De verstoringen van de ‘key areas’ in de hersenen kunnen behandeld worden met speciale middelen ontwikkeld door de Nederlandse psycholoog Niek Zimmermann. De verstoringen in specifieke ‘key areas’ van de hersenen zijn vaak ontstaan, nadat de hersenen emoties kregen te verwerken die niet goed  door de hersenen verwerkt konden worden.

De AZS balans therapie geeft diepere inzicht in een mogelijke verstoring van de balans van het autonome zenuwstelsel en wat zou kunnen helpen bij herstel van dit balans.