Praktijk voor holistische geneeskunde
Pro Sanum

Psychosomatische Energetik

Psychosomatische Energetik (PSE) is ontstaan vanuit het inzicht dat de meeste chronische klachten voortkomen uit onbewust opgeslagen emotionele traumata (conflicten).

De Psyche = geest en Soma = lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en tussen beiden vindt er een constante feedback loop plaats. Emotioneel doorgemaakt trauma – ongeacht de intensiteit – waarvan men zich niet of slechts ten dele bewust is wordt geestelijk en/of lichamelijk als energieblokkade opgeslagen.

Opgeslagen traumata zijn ‘energie rovers’. Een deel van onze beschikbare energie wordt dan namelijk onderdeel van het onbewust in stand gehouden conflict. Deze kostbare energie kan daarmee niet worden ingezet voor belangrijke processen zoals metabolisme,  ontgifting, regeneratie, het immuunsysteem en het herstellen van de geestelijke balans.
Dit leidt uiteindelijk tot ziekten die met reguliere aanpak oorzakelijk vaak onbegrepen blijven en daardoor lastig of niet te genezen zijn. Het in stand gehouden (onbewuste) conflict beïnvloed gedrag, belemmert geestelijke groei en belast de fysieke gezondheid.

Psychosomatische Energetik volgens de leer van Dr. Med Reimar Banislevert volledig nieuwe inzichten op. Het is in staat blokkades en onderliggende conflicten te doorgronden en de gezondheid op zachte doch zeer effectieve wijze te herstellen.

Tijdens een PSE test wordt de mate van energie circulatie van de vitale, emotionele, mentale en causale energie gemeten. De test wordt uitgevoerd m.h.v. een Rebapad testapparaat en een autonome zenuwstelsel testtechniek. Vervolgens word getest welke emotionele blokkade (conflict) mag en kan behandeld worden en hoe krachtig dit conflict de persoon kan tegenwerken in zijn vitale en emotionele energie circulatie. Een belangrijk onderdeel binnen de PSE is het functioneren en balans van het autonome zenuwstelsel. Dit is het belangrijkste regulatie systeem van het lichaam en indien er geen gezonde balans is tussen het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel zal het lichaam en de geest nooit in staat zijn gezond te functioneren. Het tweede grote regulatie systeem, het hormonaalstelsel, krijgt ook binnen de PSE belangrijke aandacht.

De behandeling vindt verder thuis plaats met daarvoor speciaal ontwikkelde complex homeopathische middelen.

Ook kinderen kunnen last hebben van in het onderbewustzijn opgeslagen conflicten. Net zoals verstoringen zich bij volwassenen uiten, zien we ook bij kinderen energiegebrek, lage immuniteit (vaak ziek), allergieën, concentratiegebrek, prikkelbaar, hyperactiviteit, gebrek aan belangstelling voor school, depressiviteit, ontbreken van doorzettingsvermogen, agressiviteit of teruggetrokkenheid. Psychosomatische Energetik werkt bij kinderen vaak zelfs sneller dan bij volwassenen. Het is dus een zeer geschikte behandeling voor kinderen.