Praktijk voor holistische geneeskunde
Pro Sanum

SO/Check diagnostiek

Diagnostiek in de holistische geneeskunde

In de holistische geneeskunde ligt de nadruk op het consequent blootleggen van oorzaken die tot klachten ofwel verstoringen van de functies van lichaam en geest hebben geleid.

De analyse van mineralen, sporenelementen en toxische metalen middels de Oligoscan, in combinatie met de evaluatie van de cardiovasculaire conditie via de Cardi check ontwikkeld door Holigomed, biedt een ondersteuning voor het in kaart brengen van oorzaken van verstoringen van functies lichaam en geest.

 

De Oligoscan

Een van de onderdelen van de SO/Check is de Oligoscan, waarbij met een spectraal fotometrie scan apparaat via het kort scannen op vier punten op de handpalm een analyse wordt gemaakt, waarna door de software een aantal analyses worden gemaakt. Er bestaan twee versies van de analyses van de Oligoscan namelijk de basis Oligoscan en de volledige Oligoscan. Bij de volledige Oligoscan worden meer mineralen, vitaminen en zware metalen geanalyseerd t.o.v. de basis Oligoscan. Het laten maken van de volledige Oligoscan is dan ook 15 Euro goedkoper dan het laten maken van een volledige Oligoscan. De Oligoscan laat de volgende deelanalyses zien na de meting:

 • Verslag mineralen/sporenelementen
 • Verhoudingen tussen aantal mineralen
 • Mate van aanwezigheid vitamines
 • Mate van oxidatieve stress
 • Mate biologische leeftijd huid
 • Vetstofwisseling
 • Haar en nagels
 • Invloeden op functioneren gewrichten zoals mate van verzuring
 • Mate van capaciteit van ontgiften
 • Mate van opname sporenelementen door darmen
 • Mate van neiging tot insulineresistentie (suikerziekte)
 • Mate van enzymactiviteit voor de spijsvertering
 • Mate van functioneren cognitieve functies
 • Mate van functioneren natuurlijke immuniteit
 • Mate van functioneren cardiovasculair systeem
 • Mate van regulatie hormonaal systeem
 • Mate van neiging tot allergieën/intoleranties

 

Accuraatheid van de Oligoscan

De Oligoscan metingen zijn accurater dan die van bloedtests omdat de meting 70% intercellulair plaatsvindt en 30% extracellulair en dus je een goed beeld krijgt wat werkelijk zich daadwerkelijk op celniveau plaatsvind. De metingen met de Oligoscan zijn uitvoerig met onderzoek vergeleken met metingen via bloedtests waarbij gebleken is dat de metingen gedaan met de Oligoscan een nauwkeuriger en betrouwbaarder beeld weergaven van de toestand in en rondom de cellen dan dat dit met bloedtests werd bepaald.

 

De Cardi check

De Cardi check is een meting, waarbij de puls van de hartslag gemeten wordt via een pulsoxymeter. Met deze  methode wordt niet alleen de mate van functioneren bloedvat3n en indirect ook het hart gemeten middels meten van de mate van voortplanting van deze puls golven in de bloedvaten, maar de Cardi check meet de mate van stressregulatie m.h.v.  de HRV (heart rate variability)  techniek.


Analyse onderdelen van de Cardi check

Met de Cardi check worden de volgende resultaten weergegeven:

 • Pulsindex ofwel mate van normaal ritme van het hart
 • Respiratoire weefsel index wat mate van zuurstofverzorging van het weefsel aangeeft
 • Cardioflex wat aangeeft de mate van arteriële flexibiliteit en veneuze contractiliteit
 • Cardistress wat de actuele stresslevel aangeeft en de mate waarin de persoon de vaardigheid heeft om met stress om te gaan
 • Hartcoherentie wat de vaardigheid van hart aangeeft zich aan te4 passen aan de verschillende omstandigheden en de mate van harmonie in het gehele systeem
 • Stressregulatie ofwel de mate waarin de onderdelen van de stressregulatie met elkaar in balans zijn

 

 

Kosten van het maken van een Oligoscan en Cardio check in mijn praktijk

De kosten van het maken van een Oligoscan en Cardi check zitten niet in de kosten van het consult verwerkt.
De firma Holigomed rekent voor elke basis Oligoscan en Cardi Check 35 Euro en rekent 50 Euro voor een volledige Oligoscan met Cardi check.
Het bepalen van de bloedgroep indien niet bekend kost 12,50 Euro en wordt in mijn praktijk zelf bepaald met een speciale bloedgroeptest.
De bloedgroep dient maar eenmalig bepaald te worden.

Dus het maken van een basis Oligoscan met Cardi check en laten bepalen van de bloedgroep kost 47,50 Euro.
Het maken van een volledige Oligoscan met Cardi check en laten bepalen van de bloedgroep kost 62,50 Euro.
Het maken van een basis Oligoscan met Cardi check en zonder bepalen van de bloedgroep kost 35 Euro
Het maken van een volledige Oligoscan met Cardi check en zonder bepalen van de bloedgroep kost 50 Euro.

De kosten voor het analyseren van de Oligoscan en Cardi check is onderdeel van de kosten van het eerste consult of van een vervolgconsult.
Het wordt aanbevolen om een Oligoscan met Cardi check om de 4 – 6 maanden te herhalen om veranderingen goed te kunnen monitoren.